Gamla ByggaL

Denna information är framtagen med syftet att ge byggsektorns olika aktörer förslag på rutiner och checklistor för program-, projekterings- och produktionsskede för att erhålla lufttäta byggnadskonstruktioner.

Tipsen och checklistorna är tänkta som förslag som kan behöva objektanpassas. Användaren väljer också själv om man vill använda materialet helt eller delvis. Ibland kan checklistorna behöva kompletteras beroende på speciella förutsättningar som kan råda för varje enskilt objekt. Även entreprenadform avgör hur checklistorna kan användas, och om vissa delar behöver kompletteras eller faller bort.

Förslagen till rutiner och checklistor för att nå lufttäta byggnader på denna webbplats är generell och inte heltäckande. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tar ej ansvar för hur förslagen tillämpas för enskilda byggnader. För varje specifik byggnad och för varje byggnadsdel måste en objektspecifik projektering och planering göras som skall visa att byggnadens konstruktioner uppfyller kravet på lufttäthet. Informationen på webbplatsen kan komma att ändras om nya fakta och erfarenheter kommer fram.

Rapporten om ByggaL kan du ladda ner här.

Projektet har finansierats av SBUF och företagen inom FoU-Väst.

pil