Diplomerad lufttäthetsprovare

Utbildningen riktar sig till dig som utför lufttäthetsprovningar av byggnadsskal enligt SS EN 13829 och nya SS EN ISO 9972 och vill visa för din uppdragsgivare att du har kompetensen för att utföra provningen korrekt.

Du kommer också att få förståelse för hur man i byggprocessens olika skeden kan arbeta för en god lufttäthet där utgångspunkten är ByggaL (metod för byggande av lufttäta byggnader).

Observera att lufttäthetsprovningsstandarden SS EN 13829:2000 är upphävd från och med 13 september 2015 och ersatt med SS EN ISO 9972:2015 och vi kommer i kursen därför att utgå från den nya standarden samt belysa skillnaderna mot den gamla standarden. För information om nästa utbildningstillfälle gå till RISE hemsida för utbildningar.

Utbildningsprogram

Dag 1:

 • Varför skall man bygga lufttätt?
 • Rollen som diplomerad lufttäthetsprovare
 • Lufttäthetsprovning
  • Alternativa provningsprogram
  • Standarderna SS-EN 13829:2000 och SS-EN ISO 9972:2015
  • Definition och beräkning av ytor
  • Sektionering vid provning
  • Mottryck
  • Praktiska tips, tolkningar, felkällor
 • Var sker luftläckagen?
 • Hur bygger man lufttätt?
  • Principer för att bygga lufttätt (fokus byggskedet)
  • Tätningsprodukter och metoder
  • Erfarenheter från projekt
  • Krav och kriterier i byggreglerna och frivilliga klassningssystem
  • ByggaL-metoden och dess hjälpmedel

Dag 2:

 • Ritningsgranskning
 • Praktisk genomgång av lufttäthetsprovning och luftläckagesökning
 • Teoretiskt prov

Praktiskt prov hålls i Borås vid separat tillfälle där deltagaren har med sig egen utrustning för täthetsprovning och luftläckagesökning.

Kontaktpersoner

Frågor om kursinnehåll etc:

Thorbjörn Gustavsson, mailto:thorbjorn.gustavsson@ri.se

Kursadministration, anmälan:

Carina Johansson, mailto:carina.johansson@ri.se