Förslag utbildning/information

 

byggal-pres
Bildspel ByggaL för nedladdning

Materialet är riktat till alla byggsektorns aktörer i syfte att ge en grundförståelse för lufttätheten och en inblick i metoden ByggaL. Innehållet omfattar:

 1. Varför bygga lufttätt?
 2. Exempel på kritiska lösningar och arbetsmoment
 3. Hur kan man kontrollera och följa upp lufttätheten?
 4. Goda exempel
 5. Hur når man lufttäta byggnader? – ByggaL ger tips
 6. Vad gäller på denna arbetsplatsen? Byggprojektets egna diskussion
  • Tekniska lösningar
  • Kritiska arbetsmoment
  • Egenkontroller
  • Täthetsmätning och sökning av luftläckage
  • Vem gör vad?

Hela bildspelet tillsammans med diskussioner beräknas ta 1,5 till 2 h. Vissa delar i bildspelet kan anpassas till utbildningssituationen.

Utbildningsmaterial är avsedda för informations och utbildning i byggprojekt. De kan tex användas av byggherren eller dennes representant, av den lufttäthetsansvarige i projekterings alternativt produktionsskedet. Utbildningsmaterialet får inte användas i kommersiellt syfte. Källan till materialet skall alltid anges – ByggaL – www.byggal.se.