Checklista för projektering

proj-checklistaViktiga punkter att bearbeta och dokumentera under projekteringen

  • Lufttäthet hos materialet som skapar lufttätheten. Stommens material kan i sig vara lufttätt (som exempelvis vid en massiv konstruktion av betong). Alternativt måste ett otätt stommaterial kompletteras med ett lufttätande skikt av exempelvis duk/plastfolie
  • Minimera antalet skarvar
  • Minimera antalet håltagningar/genomföringar
  • Planera lufttäta genomföringar (obs beständighet, byggbarhet, miljöaspekter) – exempelvis imkanal, rökrör, elrör m m
  • Planera fönster- och dörranslutningar (obs beständighet,  byggbarhet, miljöaspekter)
  • Planera anslutning mot vägg/golv/tak (byggbarhet  blir svårare med en komplicerad geometri)
  • Om det finns provade och utvärderade lufttätande systemlösningar underlättar detta projekteringen. Sammanställningar av lösningar finns bland annat i [Wahlgren 2010].

Förslag till checklista för projektering av lufttäta byggnader

 

tabell