Projekteringsskede

Lufttäthet i projekteringsskede

Nedan följer en rutin/checklista för projektörens arbete att nå lufttäta byggnader där både det egna arbetet är viktigt, men även kommunikation med byggherre och entreprenör samt en rutin för byggherrens uppföljning av arbetet under projekteringsskedet. Byggherrens engagemang är viktigt och kvalitetsdrivande.

Projektörens rutin/checklista för projekteringsskedet

 • proj-checklistaUtse en ansvarig för lufttäthetsfrågorna under projekteringsskedet som bland annat arbetar enligt denna rutin/checklista
 • Genomgång av krav och avstämning med byggherren
 • Intern info/utbildning.
 • Projektera och dokumentera med hjälp av checklista.
 • Intern granskning av projekterade handlingar avseende lufttäthet. Kan utföras med ledning av checklista
 • Identifiera, planera och dokumentera kritiska produktionsmoment i samverkan med entreprenör, med ledning av checklista/kontrollplan
 • Överlämning till entreprenör: upprätta plan för lufttäthet under produktionsskedet i samverkan med entreprenör med hjälp av checklista/kontrollplan
 • Sammanställ dokumentationen

Byggherrens rutin för uppföljning under projekteringsskedet

 • bhs-uppfoljnKontakt med ansvarig för lufttäthetsfrågorna och avstämning av dennes interna kommunikation av kraven och informationsspridning/utbildning
 • Kontroll av dokumentation av lufttätande material och lösningar. Checklista kan användas som stöd
 • Få bekräftat  att entreprenör granskat projekterade handlingar
 • Få bekräftat   att projektör identifierat kritiska arbetsmoment i samråd med entreprenör och att kontrollplan för produktion upprättats.