Start

Lufttäta byggnader

Lufttäta klimatskal är en förutsättning för energieffektiva, beständiga byggnader med god innemiljö. Denna webbplats vänder sig till byggsektorns aktörer med information om lufttätt byggande och förslag till hur byggherren, projektören och entreprenören kan samverka i byggprocessen till lufttäta byggnader – ByggaL.