Inventering av befintliga byggnader

Inför en ombyggnad måste den befintliga byggnadens lufttätande lösningar och förbättringspotential kartläggas, förslagsvis genom att systematiskt inventera enligt punktlistan nedan.

Inventeringen ligger till grund för den kommande kravformuleringen och projektörens förslag till förbättringar eller åtgärder för att bibehålla en god lufttäthet. Inventering av tätningsteknik, status och förbättringspotential kan ske okulärt och med hjälp av värmekamera alternativt lufthastighetsmätare vid undertryck i byggnaden enligt Täthetsprovning eller Tidig läckagesökning.

 • Genomföringar  i klimatskärm
  • Ventilationskanaler
  • Avslutning kring tilluftdon
  • Avloppsluftare
  • Elrör/eldosor/antennuttag
  • Avloppsrör
  • Inkommande el
  • Inkommande vatten
  • Avluft från köksfläkt
  • Rökkanaler/murstockar
  • Inkommande fjärrvärme
  • Spotlights
 • Luftläckage mellan karm och båge (fönster och dörrar)
 • Anslutningar kring dörrar, fönster och vindsluckor
 • Anslutning mellan yttervägg och bottenbjälklag
 • Anslutning mellan yttervägg och mellanbjälklag
 • Anslutning mellan yttervägg och vindsbjälklag
 • Anslutningar i samband med stödbensvägg
 • Anslutning mellan prefabricerade element
 • Anslutning mellan klimatskal och genomföringar av pelare, balkar m m